Klachtenregeling

Je leest op deze pagina de formele tekst die bij een klachtenprocedure hoort.
Voordat je verder leest nodig ik je eerst uit om contact met mij op te nemen. We kunnen in alle rust de situatie bespreken.  Wellicht komen we tot een oplossing waar we ons allebei goed in kunnen vinden. 

Mocht dit voor jou onvoldoende zijn dan volgt hier het officiële klachtenreglement:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.