Praktijk Kristalijn

Welkom om samen aan oplossingen te werken!

Kinderen

Elk kind heeft vanuit z’n eigenheid een specifieke opvoedvraag. Als volwassene is het onze taak daar antwoord op te geven. Een holistisch antwoord. Kinesiologie sluit hier goed op aan. Ik wens het elk kind toe.  Hoe beter de energie stroomt hoe sterker het kind ontwikkelt.

Kinderen zijn verrast door de behandeling. Er blijken verklaringen te zijn voor de hobbels die ze tegenkomen. Die inzichten motiveert hen om samen aan de oplossing te werken. Ze komen steeds beter in balans. De prestaties verbeteren, conflicten nemen af en de sfeer wordt positiever. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind én de ouders.

Heeft jouw kind problemen? Dan is het zinvol om contact op te nemen. Er kan veel meer dan dat je denkt.